Groepsbegeleiding
 
Tijdens onze groepsbegeleiding is er veel aandacht voor de omgang met elkaar, zodat kinderen vanuit een positieve interactie hun sociale vaardigheden en zelfbeeld kunnen vergroten. Abby, onze gecertificeerde vriendelijke hulphond in ons kindercentrum, werkt hierbij ondersteunend.
 
Bij de samenstelling van elk groepje wordt o.a. rekening gehouden met eenieders karakter, interesse(s) en de leeftijd van de kinderen. Een veilig en prettig pedagogisch klimaat staat centraal. Een groep bestaat uit maximaal 6 kinderen met minimaal 2 gediplomeerde begeleid(st)ers. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen die gediagnosticeerd zijn binnen het autisme spectrum (ASS). Onze ruimtes zijn afgestemd, ingedeeld en ingericht op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen van 4 t/m 12 jaar.
 
                                                                             
 
 
Wij dragen tijdens het dagdeel zorg voor een uitgebalanceerd programma.
 
Graag brengen we kinderen meer in contact met de natuur om ons heen. Zo zien we het bevorderen van een verantwoorde omgang met onze (huis)dieren op locatie als waardevolle ervaring voor kinderen.
 
Tijdens de groepsbegeleiding ondernemen we activiteiten die gericht zijn op de specifieke doelen van elk kind. We bieden sportieve activiteiten, bakken en koken, knutselen, drama en meer op onze locatie. We gaan echter ook graag en geregeld met de kinderen op pad, hun wereld verder vergrotend. Met ons eigen vervoer en/of te voet.

Wandelend, spelend ontdekkend brengen we kinderen bewust in contact met de natuur. Aangevuld met (ontspannings)oefeningen vanuit ons Mindfulness programma. Zo leren we kinderen uit hun vaak bezige hoofd te komen en steeds meer het Hier en Nu te mogen ervaren. Kinderyoga op reguliere basis, gegeven door een gediplomeerde ervaren docente, zal hier verder waardevol aan bijdragen.

Ons programma wordt verder in balans gebracht door op vaste momenten vrij spel te bieden in onze aantrekkelijke speelhoeken.
Tijdens (spel)activiteiten staan naast de persoonlijke leerdoelen van de kinderen een aantal algemene begeleidingsdoelen centraal.
U kunt hierbij denken aan:
  • Sociale vaardigheden versterken
  • Normen en waarden leren uitdragen
  • Leren samenwerken
  • Zelfstandig problemen leren oplossen
  • Zelfredzaamheid bevorderen
  • Inzicht in de ander en zichzelf vergroten
  • Contact leren leggen
  • Vriendschappen aangaan en onderhouden
De groepsbegeleiding vindt voornamelijk in de naschoolse uren plaats en gedurende het weekend. Tijdens vakanties is er een deels aangepast programma. We bieden waar nodig kortdurende individuele begeleiding als voortraject op plaatsing binnen een van onze groepen. 
Hiertoe dient er wel een gezond en  realistisch perspectief te zijn om op termijn binnen een groep te kunnen functioneren
 
           
                                                                                       
 
                                                                             Wilt u meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek?  
Vul dan a.u.b. ons contactformulier in, dan nemen we z.s.m. contact u op.