Huisregels Roots & Boots

 

  • De ouders gaan akkoord met de aan- en afmeldtijden. Als Roots & Boots het vervoer (deels) regelt zijn hier individuele afspraken over gemaakt. De ophaaltijden en eindtijden zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst.
  • Roots & Boots kan geen begeleiding bieden aan zieke kinderen.
  • Bij ziekte uw kind graag indien mogelijk tijdig afmelden i.v.m. eventuele uitstapjes
  • Ouders/verzorgers geven toestemming voor uitstapjes (al dan niet met vervoer/auto van/via Roots & Boots) en zijn zich bewust van het feit dat de geregelde actieve  uitstapjes een verhoogd risico op letsel met zich mee kan brengen. Uiteraard hebben en houden de medewerkers van Roots & Boots veiligheid zeer hoog in het vaandel.
  • Bij zeer onaangepast en/of onverantwoord gedrag van een kind zullen ouders/verzorgers hiervan direct telefonisch op de hoogte worden gesteld, uitgenodigd voor een gesprek en volgt er (mogelijk) een officiële waarschuwing . Bij een tweede officiële waarschuwing kan door Roots & Boots besloten worden het kind voor bepaalde tijd te schorsen. Bij een derde officiële waarschuwing behoudt Roots & Boots zich het recht voor om betreffende kind in zijn geheel de toegang en daarmee de begeleiding te ontzeggen voor onbepaalde duur. Maatgevend is hierbij de veiligheid van andere kinderen, begeleiders de coach hond(en) en betreffende kind zelf.
  • Ouders/verzorgers dragen zorg voor huissloffen of anti-slip sokken.
  • Ouders/verzorgers erkennen dat met buitenspelen de kleding vies kan worden.