VIDA Weerbaarheidstraining
 
Vida is een ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen waarbij de hond wordt ingezet als co-coach. Vida is gebaseerd op theorie en leerprincipes uit de haptonomie en Rots & Watertraining, zie www.haptonomie.nl en www.rotsenwater.nl.​
 
In Vida wordt de hond doelgericht ingezet in een begeleiding of therapie. In onze vorm van begeleiding speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol. Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd contact te leggen met de hond.
 
Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenteren, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden zijn de essenties van onze training. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.
 
 
 
Onze dierbegeleiders beschikken allemaal over een pedagogische opleiding op HBO niveau en beschikken over ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren.​ Er zijn een aantal belangrijke begrippen uit de haptonomie en de filosofie van Rots & Water, die afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer of mindere mate aan bod komen:
 
Veiligheid, je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment.
Dit vormt de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar "buiten” treedt, tot exploratie kan komen.Eigenheid, naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken. Verbondenheid, anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
 
Zelfstandigheid, naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
 
Grenzen, van jezelf en naar anderen. Ruimte (durven) innemen. 
 
Vida kan hulp bieden bij de volgende klachten/problemen: concentratieproblemen, overactiviteit, angsten, faalangst, geringe weerbaarheid, onverklaarbaar lichamelijke klachten, gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek, ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen zoals autisme (ASS) en ADHD, hechtingsproblematiek of opvoedingsvragen.
 
Deze informatie is afkomstig van: www.pets4care.nl/vida
 
Onze training omvat 10 bijeenkomsten incl. intake met ouder(s)/verzorger(s) en kind. Bij de gezamenlijke afsluiting zijn naast ouders ook eventuele broertjes/zusjes ook uitgenodigd

De subgroepjes bestaan uit 4 kinderen en 2 gecertificeerde dierbegeleiders tevens ervaren opvoedkundige professionals.

De kosten hiervoor bedragen € 175,- per deelnemer.

Er is indien gewenst ook maatwerk bij u aan huis mogelijk met 1 op 1 begeleiding, 1 kind en 1 gecertificeerde pedagogische begeleider en Coach-hond

Neem met ons gerust contact op voor een vrijblijvende prijsopgave.AAI-Trajecten     (Animal Assisted Intervention)

Roots & Boots wil graag dierondersteunende toepassingen en activiteiten in en met de natuur voor kinderen en jongeren onder de aandacht brengen.

Werken met dieren vraagt eigenlijk ook om werken in de natuur. Buiten zijn is inspirerend. Vandaar besteden we buitengewone aandacht aan werkvormen in en met de natuur.

De directe relatie met alles om ons heen, de natuur, de dieren, de mensen en de dingen stelt ons in staat om het leven te voelen en ervaren. Dieren kunnen daarin een bijzondere rol vervullen omdat zij namelijk als geen ander in het moment zijn en een beroep kunnen doen op het wezenlijke, het authentieke in ieder mens.

Ervaringen, opgedaan in interacties met honden en paarden, kunnen mensen prachtige inzichten of directe bewustwording geven. Het is een prachtige manier van werken, die op een heel directe manier mensen kan laten voelen hoe het met ze is en wie ze zijn. Daarnaast onderstreept wetenschappelijk onderzoek dat er een positieve invloed van natuur is op de psychische en lichamelijke gezondheid van mensen.
 
Groen is gezond! Buiten zijn, in verbinding zijn met natuur, doet mensen en goed en stimuleert persoonlijke groei op allerlei gebied.
Iedere dier is uniek en onze honden vinden het leuk om met onze dierbegeleiders samen te werken.
 
Keuzevrijheid en respect voor de eigenheid en waardigheid van de hond staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer je met honden samenwerkt is kennis van hondengedrag, hondentaal, de fysieke en psychische gesteldheid van je hond noodzakelijk. Dat maakt ook dat ieder team (dierbegeleider/hond) maatwerk is en dat geen één hond (of mens) alles hoeft te kunnen.
 
Bij uniek zijn horen namelijk kwaliteiten maar ook onmogelijkheden. Onze eigen training bij Pets4Care heeft dit op professioneel niveau mee helpen vormen. Wij zullen ons als team (dierbegeleiders/honden) samen verder blijven ontwikkelen. 
 
Roots & Boots hanteert een aantal belangrijke uitgangspunten van de ethische code ten aanzien van honden:
Mocht u hier meer over willen lezen dan verwijzen we u naar  https://www.pets4care.nl/samenwerking-honden-aai